Wakeboard

Victoria & Aleksandra @ Anthem Wakepark 2015

Victoria Sosulina and Aleksandra Zhukova wakeboarding at Anthem Wakepark Camera: Oskar Shanin Location: Anthem Wakepark, Phuket, Thailand ( anthemwakepark.com ) Time: Spring 2015 Film By: Oskar Shanin

2:01 5 6,554